Pla de manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general de la gandula, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual: Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta rascades o ratllades profundes. Comprovar la correcta tensió de la roba. Assegurar que la robustesa i estabilitat estructural de la gandula sigui la correcta. Verificar l'estat general: del cargols, taps, tacs i topalls de plàstic.

Anual: Comprovar l'estat dels teixits i la seva tensió. Verificar el correcte funcionament de la seguretat i del regulador. Reparar les possibles deficiències en pintura. Reemplaçar els topalls i accessoris de plàstic que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua i sabó i un drap suau. Eliminar les restes d'òxid, d'humitat i de sal marina. Emmagatzemar les gandules en un ambient sec i en posició horitzontal.

  • Sempre utilitzar recanvis Balliu.
  • Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
  • Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
  • No usar el producte abans de finalitzar el manteniment.
  • Consultar les instruccions de manteniment.
  • No utilitzar productes químics agressius per a la neteja de la gandula. Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
  • Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.